<div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN01NlIzgz1PhsZF5Sdrb_!!2212140511873-0-cib.jpg"/></div></div></div></div> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>奥运会国家队官方赞助商&mdash;&mdash;阿尔派妮(嘉兴)运动用品有限公司</div> </h1> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">2022年北京冬季奥运会虽然已经于2月20日结束,但是冬奥会带来的冰雪热并没有消退;本届冬奥会中中国代表队运动健儿的优异表现也促使了全民滑雪热,尤其在刚过去的春节黄金周和今日全国雨雪天气增多,不少朋友纷纷在社交平台晒出了自己的假期滑雪欢乐场面。</p> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">今天小编也来到了浙江省嘉兴市带大家看看奥运会捷克国家队队服生产商&mdash;&mdash;&mdash;阿尔派妮(嘉兴)运动用品有限公司。</p> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>验厂档案</div> </h1> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">阿尔派妮是欧洲大超市AHOLD, PENNY MARKET, CARRFOUR, 德国亚马逊,SPORTISIMO和国内著名的滑雪场北大壶,长白山万达,亚布力,军都山的供应商。1996年,ALPINE PRO阿尔派妮在捷克首都布拉格成立,产品线涵盖户外服装、滑雪服、鞋、背包、配件等,并配备丰富的成人款和儿童款,为全家出行提供整套装备。发展,在全球20多个国家开设直营店300多家、以及加盟店数千家,并成为捷克和斯洛伐克奥林匹克国家队的官方赞助商。</p> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-link-0-1-2"><a style="font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #027cff;text-decoration: none;cursor: pointer;" target="_blank" href="https://show.1688.com/sellerop/page/0vzvbnve.html?spm=a2637k.publish.0.0.5f9f5da8EHfHNl&__pageId__=228363&cms_id=228363&wh_pha=true&from=chaojigongchang-1688dingyuehao">点击了解更多</a></div></div> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>小王探厂</div> </h1> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-video-0-1-8"><div class="container"></div></div></div> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><a style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;" target="_blank" href="https://view.1688.com/cms/club/toutiaogerenye.html?spm=a262a.ap-detail.0.0.526ccfb0t2OW66&toplineNoId=1541002"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN01gQpFeU1PhsZEJyYC0_!!2212140511873-0-cib.jpg"/></a></div></div></div>